Co je marketingová strategie

Marketingová strategie je základním výchozím podkladem k naplánování mediální kampaně.

Tvorbě marketingové strategie předchází stanovení cílů reklamní kampaně. Obvykle jsou to tři typy: marketingové cíle, komunikační cíle, mediální cíle.

Cíle mediálního plánování

Marketingové cíle

Při plánování reklamní kampaně je důležité si ujasnit, čeho se má dosáhnout. Zda zvýšit penetraci, neboli povědomí o značce či vlastnostech produktu v nějaké konkrétní cílové skupině nebo zvýšit frekvenci nákupů.

Cílem může motivovat a přesvědčit zákazníky k okamžitému nákupu nebo zvýšit loajalitu zákazníka k produktu.

Kampaň může sloužit i k udržení prodeje se snahou bránit dříve vybudovanou pozici před novou konkurencí.

K tomuto typu kampaní jsou vhodné tyto inzertní formáty: Display (bannerová) reklama, Branding, Samostatná brandová sekce (microsite), Akční nabídky (okamžitá podpora prodeje), Mobilní reklama

Pokud chcete pomoci s vypracováním strategie pro internetový marketing, podívejte se na průběh marketingové spolupráce.

Komunikační cíle

Komunikační cíle jsou důležité pokud chcete navýšit povědomí značky, vybudovat rozsáhlou síť referencí v médiích, vylepšit image, připomenout nákupní příležitost, vybudovat nové asociace se značkou nebo změnit vnímání značky.

K tomuto typu kampaní jsou vhodné tyto inzertní formáty: PR články (komerční a nativní články), Tisková zpráva, Videoreklama, Direct mail, Partner sekce, Partnerství (soutěž)

Pokud chcete pomoci s vypracováním komunikační strategie, podívejte se na průběh PR spolupráce.

Mediální cíle

Mediální cíle vycházejí z dat konkrétních mediatypů. Na základě skupin médií vybíráme vhodné nosiče sdělení podle definovaných cílových skupin, podle afinity, podle období kampaně atd.

Pokud chcete vybrat vhodná média pro realizaci mediální kampaně, nezávazně kontaktujte nás s poptávkou.

Linkuj.cz!
Autor Office

Autor: Office