Co je mediální plánování

Mediální plánování je ta část plánování reklamní kampaně, kde se určí strategie, vytvoří se komunikační mix, vytvoří se rozpočet a určí načasování nasazení kampaně. Výstupem mediálního plánování je mediaplán.

Marketingová strategie poskytuje návod, co přesně dělat a na co se zaměřit, když chcete zacílit na zákazníky, prodat jim produkty a služby. A samozřejmě dosáhnout zisku.

Výstupem je rozdělení rozpočtu do mediatypů a  určení úkolů, které mají jednotlivé skupiny médií splnit. Aby bylo dosaženo požadovaného cíle, je nutné vybrat vhodné inzertní formáty.

Hlavní typy mediálních cílů

Reach

Reach, neboli zásah značí co nejširší pokrytí cílové skupiny. Zpravidla vede ke strategii použití více mediatypů nebo skupiny médií.

Frekvence

Opakovaný přenos reklamního sdělení umožní vybudování povědomí o značce.  Frekvence, neboli četnost zákazníky přesvědčuje. Ideálním formátem je bannerová reklama nebo komerční a nativní články.

Timing

Timing, neboli načasování znamená oslovit cílovou skupinu v určitém čase.

Průběh reklamní kampaně probíhá na základě cílů mediálního plánování. Ať už se jedná o uvedení značky na trh, zvýšit prodej po dobu slevové akce, motivovat zákazníky v rámci sezónních prodejů či průběžně informovat o stálé nabídce.

Místo

Aby reklamní kampaň byla účinná, je nutné oslovit cílovou skupinu na správném místě. K tomu slouží třeba oborové tematické balíčky, balíčky podle regionů, balíčky podle cílových skupin.

Mediaplán

Mediaplán je dokument, který uvádí všechny důležité inzertní parametry: ceny inzerce, mediální ukazatele popisující zásah, termíny uveřejnění, inzertní formáty.

Mediaplán obvykle slouží i jako objednávka.

Realizace mediální kampaně

K realizaci reklamní kampaně jsou kromě mediaplánu důlěžité i technické podklady. Tento dokument obsahuje informace jako kdy, kam a v jaké podobě je nutné doručit podklady k inzerci.

Reporting

Po realizaci reklamní kampaně se obvykle provádí reporting. Ten dokladuje, že reklama skutečně byla realizována a může nabízet i monitoring, jak byla reklama v konkurenčním prostředí vidět.

Linkuj.cz!
Autor Office

Autor: Office