Odstranění osobních údajů

1. květen 2018

Podrobné informace, jak žádat odstranění Osobních údajů, tzv. právo být zapomenut.

Zpracovatel Osobních údajů

Zpracovatelem (Správce) osobních údajů je Poskytovatel, kterým je MediaShow Group s.r.o., se sídlem na adrese Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 02814498, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.

Jako Správce bude Poskytovatel zpracovávat osobní údaje Uživatelů dle níže uvedených podmínek.

Přečtěte si i tento dokument Zásady ochrany osobních údajů.

Vždy a za každých okolností však respektujeme vaše soukromí, při zacházení s osobními údaji se řídíme nařízením (EU) 2016/679 (GDPR), právním rámcem ochrany osobních údajů, který platí na celém území Evropské unie a upravuje práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

Podrobné informace o zpracování těchto údajů naleznete v dokumentu Zpracování osobních údajů.

Jak zrušit Služby a požádat o výmaz Osobních údajů, které Poskytovatel eviduje

Odhlášením ze zasílání obchodních či informačních (newsletter) sdělení  či zrušením jakéhokoliv Uživatelského účtu Správce veškeré údaje, které zpracovává a uchovává na základě svolení Uživatele, vymazány a tyto služby již nebudou dostupné.

Zrušit sledování pomocí cookies

Pokud Uživatel nechce, aby data cookies Poskytovatel nadále využíval, zde je způsob, jak prohlížeč upravit, aby další sledování neumožňoval.

Jak nastavit Chrome
Jak nastavit Firefox
Jak nastavit Edge
Jak nastavit Operu

Více o Prohlášení o cookies.

Odhlášení z odebírání newsletterů a obchodních sdělení

Pokud už Uživatel nechce dostávat informační či zpravodajské newstettery, odhlášení je nutné provést kliknutím na odkaz ve spodní části newsletteru, jehož odběr chce Uživatel zrušit.

Zrušení Uživatelského účtu

Pokud si Uživatel přeje zrušit Uživatelský účet, který má vytvořený u některé ze Služeb poskytovatele, Uživatel musí napsat na mail redakce(@)mediashowgroup.cz. Obratem se zástupce Poskytovatele ozve a zrušení Uživatelského účtu a vymazání dat potvrdí.

Vymazání Osobních údajů (tzv. právo být zapomenut)

Pokud bude Uživatel žádat o vymazání dalších údajů, které na základě předchozího souhlasu Poskytovatel zpracovává a uchovává, kontaktujte Správce na mailu redakce(@)mediashowgroup.cz.

O vymazání osobních dat může Uživatel žádat v těchto případech:

  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
  • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
  • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Obecného nařízení.

Aby Správce mohl identifikovat data, která s Uživatelem souvisí a pro ověření identity, bude Správce potřebovat následující informace:

  • Kopii dokladu potvrzující vaši identitu, případně identitu subjektu, který zastupujete
  • Přesné informace o datech, které chcete smazat (např. IP adresu, e-mailovou adresu atd.)
  • Důvod, na jehož základě žádáte o vymazání osobních údajů

Vaši žádost Správce posoudí a ozve se vám, jakým způsobem bude žádost v řešení.