Vedení mediální skupiny

12. únor 2017

Mediální skupina je v sučasnosti tvořena společností MediaShow Group s.r.o.

Vedení společnosti

Ing. Radek Pešout

jednatel společnosti, zodpovědný za oblasti redakcí, obchod, personální, marketing

Bc. Jan Potůček

jednatel společnosti, zodpovědný za oblasti IT, obchod

Za společnost MediaShow Group s r.o. je oprávněn ve všech věcech jednat výlučně její statutární orgán, a to způsobem zapsaným v obchodním rejstříku.