Zásady ochrany osobních údajů

1. květen 2018

Informujeme o Zpracovateli a ochraně Osobních údajů poskytnutých Uživateli Poskytovateli Služeb.

Zpracovatel Osobních údajů

Zpracovatelem (Správcem) osobních údajů je Poskytovatel, kterým je MediaShow Group s.r.o., se sídlem na adrese Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 02814498, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.

Jako správce bude Poskytovatel zpracovávat osobní údaje Uživatelů dle níže uvedených podmínek.

Které Osobní údaje Poskytovatel zpracovává

Poskytovatel zpracovává pouze osobní údaje, které Uživatel poskytujete v souvislosti s využíváním Služeb Poskytovatele.

Týká se to například Registrace Uživatelského účtu, v rámci objednávky Předplatného Služby Poskytovatele, přihlášení se k odběru obsahových Newsletterů na Serverech, při objednávce a fakturaci Reklamy Inzerentem, při výběrových řízení do pracovních pozic Poskytovatele.

Jedná se nejčastěji o údaje, které Poskytovateli Uživatel sdělí při Registraci k některé ze Služeb jako jsou:

Email,

Heslo v zašifrované podobě,

Jméno a příjmení,

Kontaktní nebo doručovací adresa,

Profilové informace jako je pohlaví, geografická poloha, profilové fotografie,

Telefonní číslo,

Platební údaje,

Další údaje Uživatelem dobrovolně vyplněné (např. v kontaktním formuláři) či sdělené v rámci telefonického rozhovoru.

A dále údaje, které Poskytovatel získá tím, že Uživatel používá Služby: IP adresa, soubory cookies (v případě online služeb), případně jiný online identifikátor.

Ve zdrojovém kódu Serveru se dále nacházejí kódy Třetích osob, které slouží pro sledování zobrazené Reklamy nebo měření návštěvnosti Serveru a tato data Uživatele jsou sbírána prostřednictvím tzv. cookies. Více v Prohlášení o cookies. Tato data (cookies) nejsou považována za Osobní údaje a citlivé údaje.

Za jakým účelem Poskytovatel zpracovává Osobní údaje

Hlavním důvodem zpracovávání Osobní údajů Uživatele Poskytovatelem je správa Uživatelských účtů ke Službám, aby tyto Služby mohly být poskytovány. V případě obchodního styku mezi Poskytovatelem a Inzerentem (Třetí osoba) také kvůli zpracování účetnictví, fakturaci a statistickým účelům, což Poskytovatel činí prostřednictvím Propojené osoby.

Službami se rozumí služby, zboží, produkty, software, internetové stránky a aplikace Poskytovatele pro Uživatele umístěné na doménách provozovaných Poskytovatelem, pokud nejsou upraveny samostatnými podmínkami. Služby jsou umístěné zejména na webových serverech severoceskydenik.cz, stredoceskydenik.cz, zapadoceskydenik.cz,jihoceskydenik .cz, vychodoceskydenik.cz, denikcesko.cz, dnesnivysocina.cz, moravsklisty.cz, mojeostravsko.cz, mediashow.cz, evien.cz, mediashowgroup.cz a dalších a odvozených doménách třetí a vyšší úrovně. Uživatel bere na vědomí, že zde uvedený výčet domén není vyčerpávající. Za Služby jsou dále považovány smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Propojenými osobami

Údaje Uživatele či Inzerenta Poskytovatel zpracovává v rozsahu a za účelem dle charakteru Uživatele a poskytované Služby následovně:

Jméno, Příjmení: Plnění smluvního vztahu; Správa uživatelských účtů ke Službám; Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích; Zasílání obchodních sdělení a marketingových sdělení za účelem nabídky produktů a Služeb Poskytovatele; Účetní a daňové účely; Oprávněný zájem; Plnění ostatních zákonných povinností.

Heslo. Plnění smluvního vztahu; Správa uživatelských účtů ke Službám; Zasílání obchodních sdělení a marketingových sdělení za účelem nabídky produktů a Služeb Poskytovatele; Účetní a daňové účely; Oprávněný zájem, Plnění ostatních zákonných povinností.

Kontaktní nebo doručovací adresa. Plnění smluvního vztahu; Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích; Zasílání obchodních sdělení a marketingových sdělení za účelem nabídky produktů a Služeb Poskytovatele; Účetní a daňové účely; Oprávněný zájem, Plnění ostatních zákonných povinností.

E-mail. Plnění smluvního vztahu; Správa uživatelských účtů ke Službám; Zasílání obchodních sdělení a marketingových sdělení za účelem nabídky produktů a Služeb Poskytovatele; Účetní a daňové účely; Oprávněný zájem, Plnění ostatních zákonných povinností.

Telefonní kontakt. Plnění smluvního vztahu; Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích; Zasílání obchodních sdělení a marketingových sdělení za účelem nabídky produktů a Služeb Poskytovatele; Účetní a daňové účely; Oprávněný zájem, Plnění ostatních zákonných povinností.

Pohlaví. Plnění smluvního vztahu; Zlepšení kvality Služeb; Provádění analýz a měření.

Datum narození. Plnění smluvního vztahu; Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností; Oprávněný zájem.

Obrazový záznam, Fotografie. Plnění smluvního vztahu; Oprávněný zájem.

Vzdělání, pracovní praxe. Plnění smluvního vztahu; Oprávněný zájem.

IP adresa. Provádění analýz a měření; Plnění ostatních zákonných povinností.

Čas, Datum. Plnění smluvního vztahu; Správa uživatelských účtů ke Službám;  Plnění ostatních zákonných povinností.

IČ, DIČ. Plnění smluvního vztahu; Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností; Oprávněný zájem.

Číslo účtu. Účetní a daňové účely; Oprávněný zájem, Plnění ostatních zákonných povinností.

Cookies. Zobrazování Reklam; Provádění analýz a  měření.

Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatele pro správu Uživatelského účtu a pro účely obchodního styku mezi Poskytovatelem a Inzerentem a Třetí osobou.

Kdo má přístup k Osobním údajům

Poskytovatel garantuje dle rozsahu Všeobecných smluvních podmínek (dále VSP), že Osobní údaje Uživatele jsou zabezpečeny proti zneužití. Partnerské, Propojené a Třetí osoby, kterým Poskytovatel svěřuje Osobní data Uživatele jsou smluvně zavázány dbát na bezpečnost svěřených Osobních údajů Uživatele a zpracovávat je jen ve vymezeném rozsahu za účelem konkrétně předem specifikovaných podmínek.

Partnerské, Propojené a Třetí osoby jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým je Poskytovatel zpřístupnil.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Osobním údajům Uživatele tak dle povahy služby, kterou Uživatel využívá či v minulosti využil jsou:

Osoby, kterým Poskytovatel poskytuje údaje za účelem analýzy návštěvnosti Serverů a Služeb.

Osoby, které pro Poskytovatele zajišťují technický provoz Serverů a Služeb nebo provozovatelé technologií.

Osoby, které doručují tištěná periodika, výhry či dárky Poskytovatele v rámci marketingových akcí.

Poskytovatelé platebních brán jako jsou poskytovatelé bankovních účtů a platebních karet.

Obchodní partneři, Sponzoři, Propojené osoby, kteří se podílejí na organizaci akcí, konferencí, seminářů.

Provozovatelé reklamních systémů a technických řešení pro zobrazování Obsahu a Reklam.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek je Poskytovatel povinnen některé Osobní údaje Uživatele  předat na základě platných právních předpisů Policii ČR, či jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů a dalším orgánům veřejné správy.

Cookies

Cookies je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o návštěvě Uživatele. Více o Prohlášení o cookies.

K čemu využívá Poskytovatel Osobní údaje

Poskytovatel využívá Osobní údaje Uživatele zejména pro zasílání obchodních sdělení a nabídek produktů a služeb, tzv. rozšířený marketing - běžný Uživatel.

Poskytovatel využívá Osobní údaje Uživatele zejména pro zasílání obchodních sdělení a nabídek produktů, tzv. rozšířený marketing – inzertní partneři.

Poskytovatel zpracovává Osobní údaje Uchazeče o zaměstnání nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici pro účely nabízení obdobných pracovních příležitostí.

Jak dlouho Poskytovatel Osobní údaje zpracovává

Poskytovatel Osobní údaje Uživatele bude zpracovávat po celou dobu využívání Služeb, tedy po dobu trvání smluvního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem a následně po dobu přiměřenou k  ochraně práv Poskytovatele.

V případě udělení souhlasu bude Poskytovatel Osobní údaje Uživatele zpracovávat po dobu uvedenou v tomto souhlasu, nejdéle po dobu 10  let, pokud souhlas se zpracováním Osobních údajů ze strany Uživatele nebude odvolán dříve.

Osobní údaje Uživatele pro splnění všech povinností Poskytovatele vyplývající z právních předpisů České republiky musí Poskytovatel zpracovávat bez ohledu na udělený souhlas Uživatele po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání souhlasu Uživatele.

Údaje získané v rámci Registrace ke Službě poskytovatele, pokud je možné tuto Službu využívat i bez souhlasu Uživatele se zpracováním osobních údajů, pak Poskytovatel zpracovává po dobu využívání registrované služby a dále obvykle 12 měsíců po jejím zrušení.

Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, resp. získané v souvislosti se zasláním dotazu Uživatele Poskytovatel sbírá a ukládá po dobu 12 měsíců od získání těchto údajů.

Za jakých podmínek lze zpracovávat Osobní údaje

Osobní údaje může Poskytovatel zpracovávat i bez souhlasu Uživatele za těchto podmínek:

Poskytnutí služby či produktu. Splnění smlouvy uzavřené mezi Uživatelem či Třetí osobou a Poskytovatelem. Smlouvu představuje i faktické využívání určité služby  bez nutnosti cokoliv podepsat.

Splnění právních povinností, které pro Poskytovatele vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele.

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a souhlas Uživatele k tomuto zpracování není potřebný.

Nedílnou součástí je dokument Zpracování osobních údajů.