Zpracování osobních údajů

1. květen 2018

Informujeme o Správci a ochraně Osobních údajů poskytnutých Uživateli Poskytovateli Služeb a jak s nimi Poskytovatel nakládá.

Zpracovatel Osobních údajů

Zpracovatelem (Správce) osobních údajů je Poskytovatel, kterým je MediaShow Group s.r.o., se sídlem na adrese Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 02814498, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.

Jako Správce bude Poskytovatel zpracovávat osobní údaje Uživatelů dle níže uvedených podmínek.

Přečtěte si i tento dokument Zásady ochrany osobních údajů.

Proč Osobní údaje Správce zpracovává

Hlavním důvodem zpracovávání Osobní údajů Uživatele Poskytovatelem je správa Uživatelských účtů ke Službám, aby tyto Služby mohly být poskytovány. V případě obchodního styku mezi Poskytovatelem a Inzerentem (Třetí osoba) také kvůli zpracování účetnictví, fakturaci a statistickým účelům, což Poskytovatel činí prostřednictvím Propojené osoby.

Službami se rozumí služby, zboží, produkty, software, internetové stránky a aplikace Poskytovatele pro Uživatele umístěné na doménách provozovaných Poskytovatelem, pokud nejsou upraveny samostatnými podmínkami. Služby jsou umístěné zejména na webových serverech severoceskydenik.cz, stredoceskydenik.cz, zapadoceskydenik.cz,jihoceskydenik .cz, vychodoceskydenik.cz, denikcesko.cz, dnesnivysocina.cz, moravsklisty.cz, mojeostravsko.cz, mediashow.cz, evien.cz, mediashowgroup.cz a dalších a odvozených doménách třetí a vyšší úrovně. Uživatel bere na vědomí, že zde uvedený výčet domén není vyčerpávající. Za Služby jsou dále považovány smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Propojenými osobami

Údaje Uživatele či Inzerenta Poskytovatel zpracovává v rozsahu a za účelem dle charakteru Uživatele a poskytované Služby následovně:


Vaše údaje zpracováváme za účely:

 • zodpovězení vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře, zprávy nebo telefonu,
 • vyřízení registrace Uživatelského účtu (uzavření smlouvy, plnění právní povinnosti),
 • rozesílání obchodních sdělení a marketingových newsletterů (oprávněný zájem, souhlas),
 • ochrany práv a právem chráněných zájmů správce (dokazování, pohledávky - oprávněný zájem),
 • zajištění bezpečnosti provozu webových stránek (IP adresy,),
 • zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových (analýzy a statistiky - oprávněný zájem),
 • zobrazování reklam na základě vašich zájmů (remarketing, reklama - oprávněný zájem).

Co Správce ke zpracovávání Osobních údajů opravňuje

Osobní údaje Správce zpracovává pouze na základě zákonných důvodů, které k tomu opravňují:

 • Plnění smlouvy - vyřízení objednávky služeb, zboží nebo poptávky po Službách.
 • Plnění právní povinnosti - plnění daňových povinností, archivace faktur a účetnictví.
 • Oprávněný zájem - rozesílání obchodních sdělení stávajícím zákazníkům, připomínání se reklamou návštěvníkům webu, zajištění bezpečnosti provozu webu, ochrana práv a právem chráněných zájmů správce.
 • Souhlas Uživatele - rozesílání newsletteru

Za jakých podmínek může Správce zpracovávat Osobní údaje bez souhlasu Uživatele

Osobní údaje může Správce zpracovávat i bez souhlasu Uživatele, ale pouze za účely:

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Poskytovatelem, přičemž smlouva představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
 • splnění právních povinností, které pro Poskytovatele vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozní a  lokalizační údaje na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích);
 • či zpracování, jež je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti Služeb).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a souhlas Uživatele k tomuto zpracování není potřeba.

Kdo má k Osobním údajům přístup

K Osobním údajům mohou mít přístup další zpracovatelé správce (dále jen Zpracovatelé). Všichni Zpracovatelé jsou vázáni zpracovatelskou smlouvou a povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým je Poskytovatel zpřístupnil.

Třetími osobami, které mohou mít přístup k Osobním údajům Uživatele dle povahy služby, kterou Uživatel využívá nebo ji využíval, jsou:

 • provozovatelé platební brány,
 • marketingová agentura a poskytovatel webového řešení/webhostingu,
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou,
 • spolupořadatelé a lokální organizátoři akcí,
 • obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, seminářů atd.

Za určitých, přesně definovaných podmínek jsme povinni některé Osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (NCOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Vaše osobní údaje nepředáváme do jiných států mimo EU.

Jak jsou Osobní údaje zabezpečeny

Veškeré informace uložené na webu a komunikace s webových prostředím probíhá přes šifrovaný HTTPS přenos. Přístup k informacím je standardně zabezpečen silným heslem a bezpečnost nakládání s vašimi osobními údaji se řídí interními směrnicemi Správce.

Pokud je zpracování osobních údajů prováděno pomocí služby Třetí osoby, jsou dodrženy všechny standardní postupy jako je šifrovaný přenos dat, zabezpečení heslem a smluvní ochrana se Zpracovateli v zájmu dodržení ochrany Osobních údajů Uživatele.

Správce i Zpracovatelé využívají taková zařízení, která umožňují standardní metody zabezpečení, tj. přístup k těmto zařízením (PC, notebook, smartphone) je chráněn přístupovým heslem nebo otiskem prstů.

Jak dlouho Osobní údaje Správce zpracovává

V případě udělení souhlasu bude Poskytovatel Osobní údaje Uživatele zpracovávat po dobu uvedenou v tomto souhlasu, nejdéle po dobu 10 let, pokud souhlas se zpracováním Osobních údajů ze strany Uživatele nebude odvolán dříve.

Osobní údaje Uživatele pro splnění všech povinností Poskytovatele vyplývající z právních předpisů České republiky musí Poskytovatel zpracovávat bez ohledu na udělený souhlas Uživatele po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání souhlasu Uživatele.

Údaje získané v rámci Registrace ke Službě poskytovatele, pokud je možné tuto Službu využívat i bez souhlasu Uživatele se zpracováním osobních údajů, pak Poskytovatel zpracovává po dobu využívání registrované služby a dále obvykle 12 měsíců po jejím zrušení.

Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, resp. získané v souvislosti se zasláním dotazu Uživatele Poskytovatel sbírá a ukládá po dobu 12 měsíců od získání těchto údajů.

Údaje poskytované pro pro plnění právní povinnosti (Vystavení faktury) budou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Jaká jsou práva Uživatele v souvislosti s ochranou Osobních údajů

Osobní údaje jsou citlivé informace a Uživatel má právo vědět, jak s nimi Správce nakládá, konkrétně pak má právo na přístup, opravu i výmaz Osobních údajů. Kompletní výčet práv Uživatele najdete zde:

 • právo na přístup - napište nám a my vám pošleme, jaká data o vás máme,
 • právo na opravu - napište nám, jaké údaje máme špatně a my zajistíme jejich změnu,
 • právo na výmaz - pokud si nepřejete, aby vaše osobní data byla dále zpracovávána, ozvěte se nám a my se o to postaráme,
 • právo na námitku - pokud zpracováváme vaše údaje na základě oprávněného zájmu, máte možnost vznést námitku proti takovému zpracování (vyjmout ze zpracování),
 • právo odvolat souhlas - pokud chcete odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů, dejte nám to prosím vědět.

Pokud máte dojem, že s vašimi osobními údaji nakládáme neoprávněně máte právo podat stížnost - naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem (nicméně věříme tomu, že to nebude potřeba a že všechny vaše případné stížnosti vyřešíme k vaší spokojenosti spolu).

Jak může Uživatel Správce kontaktovat

Ochrana Osobních údajů je pro nás prioritou a tak se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím e-mailu redakce(@)mediashowgroup.cz.

Přečtěte si rovněž: Odstranění osobních údajů