Inzertní formát Advertorial

2. únor 2017

Určitě se vyplatí rozložení reklamních investic do více magazínů než do jednoho. Nejen kvůli lepšímu zásahu, ale i k oslovení různých cílových skupin. Pokud pro každého namixujeme jiný typ sdělení, dosáhneme lépe našeho cíle.

Umíme cílit na ženy a muže i na lokalitu, na kterou se jako inzerent chcete zaměřit. Vyzkoušejte advertorial, která je atraktivním inzertním formátem s velkým zásahem.

Cílená reklama umožňuje doručit reklamní sdělení správné cílové skupině. Můžete díky ní oslovit ty, které bude nabídka zajímat. Vaše investice do reklamy je tak efektivnější.

Jak lze cílit reklamu

Reklamu lze cílit do konkrétních rubrik a článků, na lokalitu. Nebo podle pohlaví, podle oblastí zájmu.

Říkáme tomu behaviorální cílení.

Co je advertorial

Advertorial je placená reklama, která má podobu článku. V tištěných médiích se advertoriál svou formou i vizuálem snaží co nejvíc přiblížit nezávislému redakčnímu textu. Obvykle obsahuje i fotografie.

Využití advertoriálu je vhodné zejména při kampaních, kde je potřebné problematiku a výhody produktu vysvětlit víc do hloubky.

Advertorial je jako forma placené reklamy vždy viditelně označena jako inzerce.

Výhody advertorialu

Advertorial se svou formou i vizuálem snaží co nejvíc přiblížit nezávislému redakčnímu textu.

Čtenáři tráví čtením magazínů velmi dlouhou dobu.

Přesnost cílení reklamy v magazínech je pro zadavatele inzerce velmi přitažlivá.

Čtenáře tematických časopisů obvykle spojuje zájem o danou oblast. Časopisy jsou považovány za experty na danou problematiku a reklama v takovémto titulu má větší šanci zaujmout a přesvědčit.

Předem známé celkové náklady na realizaci inzertní kampaně.

Možnost předpovědi, jak velký počet lidí v daném období reklamu uvidí na základě nákladu tisku.

Kdy zvolit advertorial

Advertorial je vhodný především při kampaních, kde je potřebné problematiku a výhody produktu vysvětlit víc do hloubky.

Umožňuje obsáhlejší sdělení, kdy je třeba produkt více popsat a zpropagovat.

Typy advertorialu

Vhodné pro: Obsáhlejší sdělení, kdy je třeba produkt více popsat do hloubky, zpropagovat.

Typy: Zpráva, Rozhovor, Reportáž, Poradenství

Které magazíny tento typ reklamy podporují: Regionální publicistický magazín, Evien, Vize pro Česko

Cena advertorialu

Advertorial se prodává po stránkách, platí se za inzertní plochu. Základní jednotkou je celostránka. Od této ceny bývají odvozeny ceny za menší formáty, podobně i dvoustrany. Ovšem obecně neplatí, že polovina strany stojí polovinu ceny celostránky.

Příplatky jsou zpravidla za barevnost, za speciální umístění (inzerát na redakční stránce nebo na titulní straně).

Slevy mohou být objemové (za určitý rozpočet), za opakování, kombinační (při použití jiného titulu stejného vydavatele). Nabízejí se i  tzv. kupláže – inzerce ve více titulech.

Produktový list: Profil a obchodní nabídka pro inzerenty ke stažení ve formátu PDF

Případové studie: Podívejte se na realizované reklamní kampaně

Ceník

Struktura ceníku platná od 1.1.2017 se skládá z množstevních balíčků a jednotlivých inzertních formátů.

Přečtěte si, jaké jsou Všeobecné obchodní podmínky.

Přečtěte si, jaká je Technická specifikace tištěné reklamy.

Podrobný ceník je na vyžádání. Nezávazně kontaktujte nás s poptávkou.