Inzertní formát Plošná inzerce

2. únor 2017

Určitě se vyplatí rozložení reklamních investic do více magazínů než do jednoho. Nejen kvůli lepšímu zásahu, ale i k oslovení různých cílových skupin. Pokud pro každého namixujeme jiný typ sdělení, dosáhneme lépe našeho cíle.

Umíme cílit na ženy a muže i na lokalitu, na kterou se jako inzerent chcete zaměřit. Vyzkoušejte plošnou tištěnou reklamu, která je základním inzertním formátem s velkým zásahem.

Cílená reklama umožňuje doručit reklamní sdělení správné cílové skupině. Můžete díky ní oslovit ty, které bude nabídka zajímat. Vaše investice do reklamy je tak efektivnější.

Jak lze cílit reklamu

Reklamu lze cílit do konkrétních rubrik a článků, na lokalitu. Nebo podle pohlaví, podle oblastí zájmu.

Říkáme tomu behaviorální cílení.

Výhody plošné inzerce

Možnost volby barevnosti inzerátu (černobílý, barevný), velikosti inzerátu, umístění na redakční nebo inzertní straně.

Čtenáři tráví čtením magazínů velmi dlouhou dobu.

Přesnost cílení reklamy v magazínech je pro zadavatele inzerce velmi přitažlivá.

Čtenáře tematických časopisů obvykle spojuje zájem o danou oblast. Časopisy jsou považovány za experty na danou problematiku a reklama v takovémto titulu má větší šanci zaujmout a přesvědčit.

Předem známé celkové náklady na realizaci inzertní kampaně.

Možnost předpovědi, jak velký počet lidí v daném období reklamu uvidí na základě nákladu tisku.

Kdy zvolit plošnou inzerci

Plošná reklama je vhodná především pro budování brandu (značky) i  zvýšení prodeje.

Na výběr máte z mnoha inzertních formátů různého umístění i  velikosti. Některé se hodí na posílení povědomí o značce, jiné prodávají.

Z hlediska umístění a výkonnosti reklamy je důležitá i strana umístění.

Typy plošné inzerce

2/1 Dvoustrana

Orientační velikost: 2 celostrany

Umístění: Plná plocha strany

Vhodné pro: Aktivní oslovení čtenářů. Prezentaci produktů i s cenou či slevou. Brandové kampaně.

Které magazíny tento typ reklamy podporují: Regionální publicistický magazín, Evien, Vize pro Česko

1/1 Celostrana

Orientační velikost: 1 celostrana

Umístění: Plná plocha strany

Vhodné pro: Aktivní oslovení čtenářů. Prezentaci produktů i s cenou či slevou. Brandové kampaně.

Které magazíny tento typ reklamy podporují: Regionální publicistický magazín, Evien, Vize pro Česko

1/2 Půlka

Orientační velikost: Polovina strany

Umístění: Spodní část na šířku, pravá strana na výšku (jen liché strany).

Vhodné pro: Aktivní oslovení čtenářů. Prezentaci produktů i s cenou či slevou. Brandové kampaně.

Které magazíny tento typ reklamy podporují: Regionální publicistický magazín, Evien, Vize pro Česko

1/3 Třetinka

Orientační velikost: Třetina strany

Umístění: Spodní část na šířku, pravá strana na výšku (jen liché strany).

Vhodné pro: Aktivní oslovení čtenářů. Prezentaci produktů i s cenou či slevou. Brandové kampaně.

Které magazíny tento typ reklamy podporují: Regionální publicistický magazín, Evien

1/4 Čtvrtinka

Orientační velikost: Čtvrtina strany

Umístění: Na výšku i na šířku. Jen inzertní strany (společně s více inzeráty).

Vhodné pro: Aktivní oslovení čtenářů.

Které magazíny tento typ reklamy podporují: Regionální publicistický magazín, Evien

1/6 Šestinka

Orientační velikost: Šestina strany

Umístění: Na výšku i na šířku. Jen inzertní strany (společně s více inzeráty).

Vhodné pro: Aktivní oslovení čtenářů.

Které magazíny tento typ reklamy podporují:  Regionální publicistický magazín, Evien

1/8 Osminka

Orientační velikost: Osmina strany

Umístění: Na výšku i na šířku. Jen inzertní strany (společně s více inzeráty).

Vhodné pro: Aktivní oslovení čtenářů.

Které magazíny tento typ reklamy podporují: Regionální publicistický magazín, Evien

Velký roh (Junior page A)

Velikost: Tři čtvrtiny strany

Umístění na stránce: Pravá strana na výšku (jen liché strany).

Vhodné pro: Aktivní oslovení čtenářů. Prezentaci produktů i s cenou či slevou. Brandové kampaně.

Které magazíny tento typ reklamy podporují: Regionální publicistický magazín, Evien

Malý roh (Junior page B)

Orientační velikost: Dvě čtvrtiny strany

Umístění: Pravá strana na výšku (jen liché strany).

Vhodné pro: Aktivní oslovení čtenářů. Prezentaci produktů i s cenou či slevou. Brandové kampaně.

Které magazíny tento typ reklamy podporují: Regionální publicistický magazín, Evien

Ucho

Orientační velikost: Osmina strany.

Umístění: Titulní strana, pravý horní roh

Vhodné pro: Aktivní oslovení čtenářů. Doplněk k hlavní reklamě uvnitř vydání.

Které magazíny tento typ reklamy podporují: Regionální publicistický magazín

Podval

Orientační velikost: Čtvrtina strany

Umístění: Titulní strana, spodní část na výšku.

Vhodné pro: Aktivní oslovení čtenářů. Prezentaci produktů i s cenou či slevou.

Které magazíny tento typ reklamy podporují: Regionální publicistický magazín

Cena v tisku

Cena tištěné reklamy: Ohledně cen tištěné reklamy je situace složitější. Důvodem jsou stovky magazínů (s různými ceníky), desítky formátů reklamy a v neposlední řadě i  spousta forem, jakými lze reklamu v tištěném magazínu pojmout. Obecně lze placení za reklamu rozdělit na placení za zobrazení reklamy (CPT).

CPT – Cost per Thousand: Používá se v tisku a televizi, kde znamená cenu za tisíc oslovených čtenářů. Podobně na internetu znamená cenu za tisíc "zobrazení" reklamy.

CPT je používáno jako porovnávací ukazatel nákladnosti reklamy na konkrétních serverech nebo tiskových titulech.

Důležité je počítat CPT pro jednu cílovou skupinu za všechna vyhodnocovaná média.

Důležité upozornění: Každý media typ je lidmi vnímán jinak. Nejde tedy srovnávat CPT v rozhlasu s CPT v tisku nebo na  internetu. To proto, že třicetisekundový (zvukový) rozhlasový spot  vyvolá v příjemci sdělení jiný efekt než celostránkový (vizuální) inzerát. Stejně tak nelze srovnávat CPT za barevnou celostránku s CPT za černobílou půlstranu.

Cena plošné inzerce

Tisková reklama se prodává po stránkách, platí se za inzertní plochu. Základní jednotkou je celostránka. Od této ceny bývají odvozeny ceny za menší formáty, podobně i dvoustrany. Ovšem obecně neplatí, že polovina strany stojí polovinu ceny celostránky.

Příplatky jsou zpravidla za barevnost, za speciální umístění (inzerát na redakční stránce nebo na titulní straně).

Slevy mohou být objemové (za určitý rozpočet), za opakování, kombinační (při použití jiného titulu stejného vydavatele). Nabízejí se i tzv. kupláže – inzerce ve více titulech.

Produktový list: Profil a obchodní nabídka pro inzerenty ke stažení ve formátu PDF

Případové studie: Podívejte se na realizované reklamní kampaně

Ceník

Struktura ceníku platná od 1.1.2017 se skládá z množstevních balíčků a jednotlivých inzertních formátů.

Přečtěte si, jaké jsou Všeobecné obchodní podmínky.

Přečtěte si, jaká je Technická specifikace tištěné reklamy.

Podrobný ceník je na vyžádání. Nezávazně kontaktujte nás s poptávkou.