Inzertní formát Rady a tipy (nabídky zboží a služeb)

3. únor 2017

Startovací kampaně spojené s krátkou zprávou. Jedná se o nejdostupnější reklamu pro obchodníky nebo poskytovatele služeb.

Umíme cílit na ženy a muže i na lokalitu, na kterou se jako inzerent chcete zaměřit. Vyzkoušejte rubriku rady a tipy, která je atraktivním inzertním formátem s velkým zásahem.

Cílená reklama umožňuje doručit reklamní sdělení správné cílové skupině. Můžete díky ní oslovit ty, které bude nabídka zajímat. Vaše investice do reklamy je tak efektivnější.

Jak lze cílit reklamu

Reklamu lze cílit do konkrétního magazínu, na lokalitu. Nebo podle pohlaví, podle oblastí zájmu.

Říkáme tomu behaviorální cílení.

Co jsou rady a tipy

Rady a tipy jsou placenou reklamou, která má podobu krátké zprávy. V tištěných médiích se rady a tipy svou formou i vizuálem snaží co nejvíc přiblížit nezávislému redakčnímu textu. Obvykle obsahuje i fotografie.

Využití rubriky rady a tipy je vhodné zejména při kampaních, kde je potřebné komunikovat čtenářům výhody produktu a nabídnout je jako inspiraci.

Rady a tipy jsou jako forma placené reklamy vždy viditelně označeny jako inzerce.

Výhody rady a tipy

Rady a tipy se svou formou i vizuálem snaží co nejvíc přiblížit nezávislému redakčnímu textu.

Čtenáři tráví čtením magazínů velmi dlouhou dobu.

Přesnost cílení reklamy v magazínech je pro zadavatele inzerce velmi přitažlivá.

Čtenáře tematických časopisů obvykle spojuje zájem o danou oblast. Časopisy jsou považovány za experty na danou problematiku a reklama v takovémto titulu má větší šanci zaujmout a přesvědčit.

Předem známé celkové náklady na realizaci inzertní kampaně.

Možnost předpovědi, jak velký počet lidí v daném období reklamu uvidí na základě nákladu tisku.

Kdy zvolit rady a tipy

Využití rubriky rady a tipy je vhodné zejména při kampaních, kde je potřebné komunikovat čtenářům výhody produktu a nabídnout je jako inspiraci.

Pro inzerenta je to levná forma propagace.

Typy rady a tipy

Vhodné pro: Krátké sdělení, kdy je třeba produkt či službu jen stručně popsat a zpropagovat.

Typy: Zpráva

Které magazíny tento typ reklamy podporují: Regionální publicistický magazín, Evien, Vize pro Česko

Cena rady a tipy

Rady a tipy se platí za inzertní plochu. Základní jednotkou je 1/8 osminka strany. Od této ceny bývají odvozeny ceny za větší formáty. Ovšem obecně neplatí, že polovina strany stojí polovinu ceny celostránky.

Slevy mohou být objemové (za určitý rozpočet), za opakování, kombinační (při použití jiného titulu stejného vydavatele). Nabízejí se i  tzv. kupláže – inzerce ve více titulech.

Produktový list: Profil a obchodní nabídka pro inzerenty ke stažení ve formátu PDF

Případové studie: Podívejte se na realizované reklamní kampaně

Ceník

Struktura ceníku platná od 1.1.2017 se skládá z množstevních balíčků a jednotlivých inzertních formátů.

Přečtěte si, jaké jsou Všeobecné obchodní podmínky.

Přečtěte si, jaká je Technická specifikace tištěné reklamy.

Podrobný ceník je na vyžádání. Nezávazně kontaktujte nás s poptávkou.