Inzertní formát Sampling (produktové vzorky)

2. únor 2017

Určitě se vyplatí rozložení reklamních investic do více magazínů než do jednoho. Nejen kvůli lepšímu zásahu, ale i k oslovení různých cílových skupin. Pokud pro každého namixujeme jiný typ sdělení, dosáhneme lépe našeho cíle.

Umíme cílit na ženy a muže i na lokalitu, na kterou se jako inzerent chcete zaměřit. Vyzkoušejte řádkovou tištěnou reklamu, která je základním inzertním formátem s velkým zásahem.

Cílená reklama umožňuje doručit reklamní sdělení správné cílové skupině. Můžete díky ní oslovit ty, které bude nabídka zajímat. Vaše investice do reklamy je tak efektivnější.

Jak lze cílit reklamu

Reklamu lze cílit do konkrétních magazínů, na lokalitu. Nebo podle pohlaví, podle oblastí zájmu.

Říkáme tomu behaviorální cílení.

Co je sampling

Sampling je součást marketingové strategie propagace určitého výrobku (služby) prostřednictvím rozdávání vzorků zdarma za účelem seznámení potenciálních konzumentů s tímto výrobkem. Tištěný magazín je nosič samplingu.

Výhody samplingu

Čtenáři tráví čtením magazínů velmi dlouhou dobu.

Přesnost cílení reklamy v magazínech je pro zadavatele inzerce velmi přitažlivá.

Čtenáře tematických časopisů obvykle spojuje zájem o danou oblast. Časopisy jsou považovány za experty na danou problematiku a reklama v takovémto titulu má větší šanci zaujmout a přesvědčit.

Předem známé celkové náklady na realizaci inzertní kampaně.

Možnost předpovědi, jak velký počet lidí v daném období reklamu uvidí na základě nákladu tisku.

Kdy zvolit sampling

Účel samplingu je jasný – posílit u zákazníků povědomí o značce (brand). Vzorek upozorní, že výrobek existuje. Dále lze zákazníka přesvědčit (vědomě či podvědomě), aby si daný výrobek kupoval. Na zvýšení prodeje má vliv například dostatečná asociace se značkou a logem výrobku.

Sampling je přibalování malých vzorků (například různých krémů, šampónu, barev na vlasy) do časopisů. V tomto případě se jedná o cílenější sampling s užší skupinou potenciálních konzumentů.

Které magazíny tento typ reklamy podporují: Regionální publicistický magazín, Evien, Vize pro Česko

Cena samplingu

Sampling se skládá z jednotlivých výrobků. Jejich počet je základní jednotkou ceny.

Slevy mohou být objemové (za určitý rozpočet), za opakování, kombinační (při použití jiného titulu stejného vydavatele). Nabízejí se i  tzv. kupláže – inzerce ve více titulech.

Produktový list: Profil a obchodní nabídka pro inzerenty ke stažení ve formátu PDF

Případové studie: Podívejte se na realizované reklamní kampaně

Ceník

Struktura ceníku platná od 1.1.2017 se skládá z množstevních balíčků a jednotlivých inzertních formátů.

Přečtěte si, jaké jsou Všeobecné obchodní podmínky.

Přečtěte si, jaká je Technická specifikace tištěné reklamy.

Podrobný ceník je na vyžádání. Nezávazně kontaktujte nás s poptávkou.