Profil tištěného magazínu Vize pro Česko

26. leden 2017

Tištěný speciál k online multimediálnímu projektu Vize pro Česko. Vyběr toho nejzajímavějšího portálu. Inzerenti mohou oslovit jedinečnou cílovou skupinu čtenářů s vysokoškolským diplomem či studenty vysokých škol.

Dominantním obsahovým prvkem jsou rozhovory.

Cílovou skupinou jsou převážně manažeři a vedoucí pracovníci. Socioekonomická skupina A / AB s vysokoškolským vzděláním.

Čtenáři žijí, pracují a studují převážně ve velkých městech jako je Praha, Brno, Ostrava, Plzeň. Avšak čtenáři jsou z celé České republiky.

Struktura tištěného magazínu

Název: Vize pro Česko

Periodicita: 2x ročně

Distribuce: řízená (úřady, vysoké školy, knihovny, ministerstva, adresné doručování)

Cena: zdarma

Media kit: Obchodní nabídka pro inzerenty

Produktový list: Profil a obchodní nabídka pro inzerenty ke stažení ve formátu PDF

Případové studie: Podívejte se na realizované reklamní kampaně