Tištěná média

Tištěná média

Pokrytí celé České republiky samostatnými regionálními publicistickými a celoplošnými lifestylovými magazínovými tištěnými tituly.

Celoplošné pokrytí umožňuje i komplexní kampaně s oslovením populace napříč celým Českem.

Cílovou skupinou je dospělá populace v ČR ve věku 25-70 let, převážně z měst, často rodiny s dětmi.

Jednotlivé magazíny se orientují na specifické cílové skupiny - podle pohlaví, podle tematického zájmu, podle věku.

Zahájení vydávání magazínů jaro/léto 2018.

Rodinu tištěných magazínových titulů tvoří: