Digitální média

Poskytujeme komplexní služby v oblasti internetové reklamy – od strategického plánu komunikace, přes výběr vhodných produktů a implementační plánování až po samotnou realizaci a statistické vyhodnocení.

Dokážeme vhodně propojit široký i přesně cílený zásah, imageovou kampaň i podporu prodeje pro danou lokalitu.