Mediální plánování MEDIASHOW Group

1. březen 2018

Mediální plánování je plánování reklamní kampaně.

Součástí je nutná přesná strategie kampaně. Vybrány jsou účinné složky komunikačního mixu s potřebným objemem investic a načasování.

Mediální plánování MEDIASHOW GroupMediální plánování MEDIASHOW Group

Mediální plánování je vhodné pro kampaně různého rozsahu.

Výstupem mediálního plánování je tzv. mediaplán. Součásti efektivně vypracovaného mediaplánu je výběr skupiny medií a určení těchto parametrů: cenotvorba, mediální ukazatele popisující zásah, termíny uveřejnění, pozice.

MEDIASHOW Group se specializuje na mediální plánování napříč mediatypy, neboť účinné jsou obvykle crossmediální kampaně. Pro tento typ kampaní vytváříme komplexní mediaplány.

Vybíráme z těchto mediatypů: rádio, televize, tisk, outdoor, online, MHD.

Naše působnost je celá Česká republika.

Pokud máte zájem o mediální plánování, kontaktujte nás na mailu: reklama@mediashowgroup.cz. Ozveme se vám zpět a domluvíme podrobnosti.

Naše další kontakty zde.