Obchodní nabídka Mediální partnerství

Naše služby

Co je to mediální partnerství?

Mediální partnerství je zaměřeno především na oblast sportu, kultury, charity či vzdělávání.

Při posuzování žádostí o mediální partnerství je kladen důraz na společenský význam.

Žadatel má možnost volit buď mezi partnerstvím mediální skupiny jako celku, nebo partnerstvím některé z našich médií (značek).


 

 

Pravidla mediálního partnerství

Mediální partnerství je spolupráce, kdy médium (obvykle web) poskytne partnerovi prostor pro jeho prezentaci v rámci reciproce (barterové smlouvy). Zpravidla to jsou: články, fotoreportáže, soutěže, reklamní banner.

Pořadatel naopak poskytne médiu: rozmístění a rozdávání propagačních materiálů,  umístění reklamní plachty, uvedení loga mezi mediálními partnery akce na materiálech spojených s akcí, umístění loga na internetové prezentaci pořadatele, další možný reklamní prostor.


 

Jak domluvit mediální partnerství

Mediální partnerství se dojednává pro mediální skupinu nebo pro jednotlivá média.

Projekt musí tematicky zapadat do obsahové koncepce daného webu, rozhoduje i lokalita pořádané akce.

Domluva konkrétních podmínek probíhá vždy v dostatečném předstihu před konáním akce.

Produktový list: Profil a obchodní nabídka pro subjekty ke stažení ve formátu PDF

  • Všeobecné obchodní podmínky mediálního partnerství.
  • Technická specifikace mediálního partnerství.
  • Podrobné podmínky jsou na vyžádání.

 

 

Délka spolupráce při mediálním partnerství

Dlouhodobá partnerství

Dlouhodobá mediální partnerství jsou převážně s institucemi a subjekty jako jsou muzea, divadla, sportovní kluby, volnočasové areály.

Krátkodobá partnerství

Krátkodobá mediální partnerství se vztahují na konkrétní krátkodobé sportovní, kulturní či charitativní akce.